Antidekubitni jastuci za smanjenje pritiska tokom sedenja

Ukoliko veći deo dana provodite sedeći u kolica ili ležite, velike su verovatnoće da se dekubitus rana može stvoriti na sedalnom delu (trtična kost) ili na peti. Korišćenjem dekubitus jastuka i potpora možete oslobotiti pritisak sa  delova na koji se vršio pritisak i sprečiti nastajanje dekubitus rana.

Filter